1. Startsiden
  2. Aktiviteter

Kulturministeren mottar Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet

NRK nett-tv. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand presenterer rapporten for kulturminister Trine Skei Grande.

For
Medieinteresserte, mediebransje, presse
Sted
Akersgata 59, 0180 Oslo, Auditoriet
Tid

Følg strømmingen på regjeringen.no 

  • Presentasjon av hovedkonklusjoner
    • Hvordan NRKs tilbud, sammenlignet med tilbudet til andre aktører, bidrar til innholds– og bruksmangfold
    • I hvilken utstrekning NRK gjennom samarbeid med andre aktører bidrar til mediemangfoldet
    • Hvordan NRKs innhold, særlig digitalt, påvirker tilbudet til aktører som lever av egne inntekter, og om tilbudet til publikum derigjennom svekkes
  • Åpent for media
  • Husk legitimasjon

For spørsmål, ta kontakt Hanne Sekkelsten