1. Startsiden
  2. Barn og medier

Nettmobbing

Dessverre opplever mange barn og unge å bli mobbet. Vanlige måter å mobbe eller trakassere på nettet kan være å sende sårende eller stygge meldinger og bilder direkte til en person, eller spre det slik at mange kan se det. Digital mobbing kan foregå i det skjulte og anonymt. Her får du noen gode råd, og informasjon om hvor det finnes hjelp.

  1. Råd til foreldre
  2. Filmer om hatprat og nettmobbing
  3. Skolens ansvar
  4. Digiduck: digital barnebok og spill om nettmobbing for barn mellom 4 og 10 år
1

Råd til foreldre

Snakk med barna om hva som plager dem. Mobbing på nett kan skje anonymt og være vanskelig å oppdage. Det kan også være at barna skammer seg for det som har skjedd.

Noen ganger kan det være lettere for barn å snakke med andre enn foreldre om ting som er vanskelig. Da kan helsesøster på skolen eller Kors på halsens hjelpelinje være et godt alternativ.

Mobbing kan oppleves på flere måter. Det kan være når en eller flere personer sier eller gjør vonde og ubehagelige ting, ofte mot noen som har vanskelig for å forsvare seg.

Slik kan du hjelpe:

  • Vis at du som voksen stiller opp og tar problemet på alvor
  • Bidra til å løse konflikten sammen med andre foreldre
  • Snakk med lærer eller rektor på skolen hvis mobbingen påvirker barnets skolehverdag
  • Om barnet ditt trenger hjelp til å slette bilder, meldinger, falske profiler eller annet kan dere kontakte slettmeg.no som gir veiledning i hvordan dere kan gjøre dette
  • Hvis dere tror det snakk om straffbare handlinger som for eksempel identitetstyveri, trusler eller spredning av ulovlig materiale – ta kontakt med politiet

For flere tips, se nettsiden www.nullmobbing.no – her finner du innspill og råd for både barn og voksne.

2

Filmer om hatprat og nettmobbing

Mobbing og hetsing på nett kan foregå i mange former, og det er ikke alltid barn som er verst. Alle kan bidra med noe for å være en god venn, en trygg voksen og en som sier fra.

Disse filmene er laget i forbindelse med Safer Internet Day 2017. Ungdommene du ser og hører er ikke skuespillere, det de forteller om har de opplevd selv.

Hva kan du gjøre for å gjøre en forskjell?

3

Skolens ansvar

Det er barnet selv som avgjør om han eller hun føler seg mobbet. Skolen har da plikt til å gjøre noe. Dette gjelder all form for mobbing.

Det spiller ingen rolle om de voksne ved skolen tror på at barnet blir mobbet eller ikke, de må gjøre noe for å forsøke å bedre situasjonen. I opplæringsloven § 9a-3 står det at elever skal bli beskyttet mot å plages på skolen. Regjeringen har også signert et nytt Partnerskap mot mobbing  hvor flere sentrale organisasjoner i skole- og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

Hvis skolen ikke er villig til å hjelpe, kan dere klage saken inn til Fylkesmannen. På Barneombudets nettside ligger det en mal på hvordan du kan skrive en klage.

 

 

4

Digiduck: digital barnebok og spill om nettmobbing for barn mellom 4 og 10 år

Det er viktig å ta kloke valg på internett, og barn trenger hjelp og gode eksempler fra tidlig alder. Digiduck er en digital bok, med tilhørende spill, som handler om hvordan den unge vennegjengen takler at noen blir utestengt og får delt bilder de ikke ønsket.

Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet.

Hva lærer han av Kloke_ugle? Kommer Digiduck til å legge bildet ut på nettet allikevel?

Kloke_ugle minner oss om at vennskap og kritisk medieforståelse henger tett sammen. 

Bli med på ferden! Følg lenkene til høyre for å lese eller høre boken og spille spillet. Passer like godt hjemme som i barnehagen eller på skolen.