1. Startsiden
  2. Barn og medier

Total kontroll – et dialog- og diskusjonsopplegg for barn og voksne

Total kontroll er et diskusjonsopplegg for skoler og foreldre med barn mellom 11 - 16 år. Målet er å diskutere grensene mellom barns rett til privatliv og ytringsfrihet versus voksnes ønske om beskyttelse og kontroll.

Vi vet at barns bruk av nett og mobil ofte er kilde til konflikt i hjemmet. Foreldre og andre voksne er i beste mening opptatt av å passe på og trygge barna, samtidig føler mange barn og unge seg kontrollert. Det er grensen mellom privatliv og beskyttelse som er tema for Total kontroll.

Vet du om barn og unge som har problemer eller konflikter knyttet til internett og digitale medier? Kors på halsen er hjelpelinjen for barn og unge under 18 år. De kan nås på chat, telefon eller epost.

  1. Last ned diskusjonsopplegget
  2. Kjør Total kontroll fra nettsiden
  3. Barnekonvensjonen og barns privatliv
1

Last ned diskusjonsopplegget

Opplegget kan brukes i en skoletime sammen med elevene, eller i tema- og foreldremøter. Det beste er om foreldre og barn kan være sammen og diskutere.

GPS-armbånd, sporing av familiemedlemmer på mobilen og via nettlogger er noen av de teknologiene vi må ta stilling til. Hvordan balansere mellom beskyttelse på den ene siden, og ytringsfrihet, privatliv og retten til å uttrykke seg på den andre siden? Spørsmålet har ingen fasitsvar.

Du kan laste ned diskusjonsopplegget her som pdf.

English version: Total Control - a discussion plan for parents and students grades 6 - 10

Her kan du se alle Total kontroll-filmene. 

2

Kjør Total kontroll fra nettsiden

Her er kortversjonen av Total kontroll, med alle diskusjonstemaene og filmene. Vis gjerne nettsiden på storskjerm og kjør diskusjonsopplegget herfra.

Er du klar? Sjekkliste:

Forberedelse for lærer/møteleder: 30 minutter

Gjennomføring: 15 - 45 minutter, dette kommer an på hvor mange temaer som blir tatt opp, og hvor mye diskusjon det blir.

Har du lyd på? Filmene er gode inngangsporter til samtalen og bør ha lyd når de kjøres. Det finnes tre versjoner; for elever, for foreldre, og med engelsk voice-over.

3

Barnekonvensjonen og barns privatliv

Problemstillingen som tas opp i Total kontroll handler om grensen mellom barns rett til ytringsfrihet og privatliv, og deres rett på beskyttelse. Disse rettighetene og pliktene er forankret i Barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonens fulle navn er «FNs konvensjon om barnets rettigheter». Det er en internasjonal avtale om barns rettigheter som norske myndigheter har forpliktet seg til å følge. Barnekonvensjonen gir barn grunnleggende rettigheter - slik som retten til beskyttelse, deltakelse, utvikling, helse og utdanning. Konvensjonen gjelder alle barn under 18 år, uavhengig av kjønn, språk, religion, etnisk og sosial opprinnelse, funksjonshemming med videre.

Barnekonvensjonen består av 42 artikler. Det er særlig fire artikler som er relevante for Medietilsynets arbeid med og for barn - og særlig for diskusjonsopplegget Total kontroll:

Artikkel 13: Få og gi informasjon

Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

Artikkel 16: Rett til privatliv

Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.

Artikkel 17: Massemedia

Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre informasjon som skaper forståelse, kunnskap, sosiale ferdigheter og velvære, og til å lage eget barnestoff, også for minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot skadelig informasjon.

Artikkel 18: Foreldreansvaret

Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet. Staten skal gi støtte og sikre utvikling av institusjoner, tjenester og tiltak for omsorg for barn, også med hensyn til utearbeidende foreldre.

Hele Barnekonvensjonen kan lastes ned på nettsidene til Barneombudet.