1

Foreldretips om TikTok, Instagram, Snapchat og Youtube

Sosiale medier: Slik fungerer de! Her får du kortversjonen om hvordan de mest populære sosiale mediene blant barn og unge fungerer, og hva du og barna bør snakke om når de skal bruke dem.

86 prosent av norske barn og unge mellom 9 og 18 år har mye kontakt med vennene sine i sosiale medier. De bruker mye tid på det, og mange sier at de deler ting som er viktige for dem. Det er ingen tvil: Sosiale medier er en stor del av barn og unges hverdag - og du som forelder har en viktig oppgave med å følge opp og følge med.

  1. TikTok
  2. Instagram
  3. Snapchat
  4. Youtube
2

"Skal, skal ikke": når barna vil på sosiale medier

Hva bør du tenke på, vite og snakke med barna dine om før de begynner å bruke sosiale medier? Denne veilederen gir deg noen råd på veien.

Mange barn ønsker å bruke sosiale medier selv om de kanskje er yngre enn det aldersgrensen på tjenesten tilsier. Før du som forelder sier ja til dette, bør du gjøre deg kjent med tjenesten barnet ønsker å bruke. I tillegg bør du vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringer bruk av tjenesten kan medføre.

Veilederen er laget i samarbeid med Datatilsynet og  Utdanningsdirektoratet, og er finansiert av EU-programmet Connecting Europe Facility.

Last den ned her, eller bestill  gratis via skjemaet under. Vi gjør utsendinger en gang i måneden. 

 

3

Falske nyheter og kritisk medieforståelse: en undervisningsressurs for 13 - 16-åringer

Dette undervisningsopplegget er laget for deg som ønsker å styrke unges kritiske medieforståelse og deres evne til å vurdere innhold i mediene: kildekritikk.

Opplegget er beregnet på ungdom mellom 13 og 16 år. Det kan brukes i skolen eller for eksempel som en del av konfirmantundervisningen.

Blant spørsmålene som stilles og reflekteres rundt er:

Hvordan skille fakta fra meninger? Hva kjennetegner såkalte falske nyheter? Hvorfor lager noen slike saker?

Opplegget består av en veiledningsguide og en PowerPoint-presentasjon som kan lastes ned og brukes i undervisning.

Opplegget er laget av Medietilsynet, Utdanningsdirekoratet og Faktisk.

Se også vår kampanje Stopp. Tenk. Sjekk som skal motvirke spredning av falske nyheter og vise deg hvordan du kan avsløre de.

Les mer på dubestemmer.no

4

Småbarn og skjermbruk - til deg med barn under 6 år

Trenger du tips til hvordan du kan gi barna en god start på digitale medier? "Småbarn og skjermbruk – en god start" gir foreldre og foresatte med de yngste barna noen tips til å skape gode skjermvaner fra dag én.

Veilederen gir foreldre og foresatte tips til hvordan de kan ta valg for sin familie og sine barn. Barn og unge bruker i stor grad digitale enheter som mobiltelefon og nettbrett til å se på film og tv og spille spill. Derfor omhandler veilederen alle disse temaene, og gir også råd om hvordan voksne kan være gode rollemodeller for barn.  

Veilederen finnes i tre versjoner:

  • En lengre versjon med mer informasjon og tips. Denne finnes kun i digital versjon her.
  • En kort folder med de viktigste rådene kan lastes ned eller bestilles i fysiske eksemplarer via lenkene til høyre (under på mobil/nettbrett)
  • To plakater som kan deles på sosiale medier og henges opp hjemme eller på skoler, arbeidsplasser og i barnehager. Last ned til høyre (under på mobil/nettbrett) 

Vi har dessverre ikke flere fysiske brosjyrer tilgjengelig for utsending. 

5

Det er så mye foreldre ikke forstår - til deg med barn mellom 7 og 12 år

Det er mange ting å tenke på når barna blir aktive nettbrukere, og det kan være vanskelig for foreldre å henge med. "Det er så mye foreldre ikke forstår" er til deg som har barn mellom 7 og 12 år. Vi gir deg råd og tips til hvordan dere sammen kan skape gode vaner - og hvordan du som voksen kan være en god rollemodell.

Dette bør du vite når barnet ditt blir nettbruker

Disse tipsene og rådene er ment for deg som er forelder eller voksen som jobber med og for barn mellom 7 og 12 år. Både skoler, FAU, helsestasjoner og andre kan ha nytte av denne brosjyren. Lenke til nedlasting finner du til høyre (under for mobil/nettbrett).

Innholder i veilederen er oversatt og bearbeidet fra dansk til norsk, og utgitt i Norge av Norges Safer Internet Centre ved Medietilsynet og Kors på halsen.

6

Total kontroll – et dialog- og diskusjonsopplegg

Total kontroll er et diskusjonsopplegg for skoler og foreldre med barn mellom 11 og 16 år. Målet er å diskutere grensene mellom barns rett til privatliv og ytringsfrihet versus voksnes ønske om beskyttelse og kontroll.

Vi vet at barns bruk av nett og mobil ofte er kilde til konflikt i hjemmet. Foreldre og andre voksne er i beste mening opptatt av å passe på og trygge barna, samtidig føler mange barn og unge seg kontrollert. Det er grensen mellom privatliv og beskyttelse som er tema for Total kontroll.

Opplegget kan brukes i en skoletime sammen med elevene, eller i tema- og foreldremøter. Det beste er om foreldre og barn kan være sammen og diskutere.

Dette er temaene som tas opp:

GPS-armbånd, sporing av familiemedlemmer på mobilen og via nettlogger er noen av de teknologiene vi må ta stilling til.

Hvordan balansere mellom beskyttelse på den ene siden, og ytringsfrihet, privatliv og retten til å uttrykke seg på den andre siden? Spørsmålene har ingen fasitsvar.

Er du klar for å kjøre Total kontroll? Sjekkliste:

Forberedelse for lærer/møteleder: 30 minutter

Gjennomføring: 15 - 45 minutter, dette kommer an på hvor mange temaer som blir tatt opp, og hvor mye diskusjon det blir.

Har du lyd på? Filmene er gode inngangsporter til samtalen og bør ha lyd når de kjøres. Det finnes tre versjoner; for eleverfor foreldre, og med engelsk voice-over.

7

Samtaleverktøy om digital dømmekraft for foreldremøter i 2. og 3. klasse

For å være gode rollemodeller og veiledere for egne barn på nett kan det være en fordel å øke egen kunnskap og kompetanse. Dialogduk er et samtaleverktøy for foreldrekvelder og andre møteplasser.

8

"Snakk om spill" - dataspillråd til foreldre og familier

Barn trenger foreldre som involverer seg, også i dataspill. Uansett morsmål er det viktig å kunne ha en dialog, og derfor har vi har laget en folder på fem språk om hvordan du kan snakke med barn om dataspill.

Dataspill er dataspill – uansett språk. Slik er det også å være mamma og pappa. Vi har laget en liten guide på de fem mest oversatte språkene i Norge, slik at det skal bli lettere å snakke om dataspill, også om du ikke kan lese norsk.

Du kan laste de ned her, eller bestille fysiske brosjyrer via skjema under.  

Dataspillråd til foreldre - bokmål

Dataspillråd til foreldre - nynorsk

Dataspillråd til foreldre - samisk

Dataspillråd til foreldre – engelsk 

Dataspillråd til foreldre på bokmål Dataspillråd til foreldre på nynorsk Dataspillråd til foreldre på samisk Engelsk dataspillråd til foreldre

 

         

Dataspillråd til foreldre - arabisk

Dataspillråd til foreldre - polsk 

Dataspillråd til foreldre - somali 

Dataspillråd til foreldre - tigrinja 

 

Arabisk dataspillråd til foreldre Polsk dataspillråd til foreldre Somali dataspillråd til foreldre  Tigrinja dataspillråd til foreldre   

 

9

Digiduck: digital barnebok og spill om nettmobbing for barn mellom 4 og 10 år

Det er viktig å ta kloke valg på internett, og barn trenger hjelp og gode eksempler fra tidlig alder. Digiduck er en digital bok, med tilhørende spill, som handler om hvordan den unge vennegjengen takler at noen blir utestengt og får delt bilder de ikke ønsket.

Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet.

Hva lærer han av Kloke_ugle? Kommer Digiduck til å legge bildet ut på nettet allikevel?

Kloke_ugle minner oss om at vennskap og kritisk medieforståelse henger tett sammen. 

Bli med på ferden! Følg lenkene til høyre for å lese eller høre boken og spille spillet. Passer like godt hjemme som i barnehagen eller på skolen.