1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Mediedatabasen 2019

For første gang kan du gå inn i en database og få en oversikt over de norske medieaktørene innenfor avis, radio og tv. Dette er et ledd i et større prosjekt med å gjøre data om norske medier tilgjengelig. Se hvilke aviser, radioer og tv-kanaler vi har i Norge - hvor de ligger og hvem som eier de.

Eierskapsoversikt i det norske avismarkedet. Se hvem som eier og deres eierandeler

Aviser i Norge

Utgiversted, opplag, produksjonstilskudd og redaktør

Naviger via kart, fylke eller avisnavn for å se informasjon om aviser i Norge. Hvis du holder musepekeren over et område vil du få opp informasjon om avisene som gis ut i området og innbyggertall. 

Mediekonsern - hvem eier avisene i ulike deler av landet

Her finner du oversikt over de største mediehusene i Norge, og hvilke aviser de eier - og eierandelene. Du kan navigere både via kart og navn på eier eller avis.

Radio

Alle FM og DAB-radioer i Norge

Se oversikt over hvilke lokale DAB og FM-radioer som er i ditt fylke eller din kommune. Konsesjonsområdene vises kommunevis, og radioene har tillatelse til å sende i alle kommuner i området. Hvor du faktisk kan høre radio er avhengig av hvor radiosendere står og om det er utbygget i området. I enkelte kommuner og områder vil du derfor ikke kunne høre DAB-radio selv om de har sendetillatelse der.

Motsatt gjelder for Oslo, der det foreløpig ikke er bygd ut senderanlegg for DAB. Allikevel kan man motta DAB-signaler fordi det er sendinger i nærheten av og inn mot Oslo.

Her finner du en oversikt over alle riksradioer i Norge - deres eiere og distribusjonsform: 

Tv

Her ser du en oversikt over tv-kanaler som sender fra Norge, og deres eiere. Listen viser både de lokale og riksspredte kanalene, og begrenser seg til de som har hatt aktivitet de siste årene.

 

Dataene som vises på denne siden er hentet fra 2018, 2019 og 2020 - avhengig av hvor oppdaterte data Medietilsynet har tilgang på. Detaljer om sist oppdatert finnes på hver av databasene. 

Har du spørsmål eller innspill om databasene kan du kontakte oss på