1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Mediedatabasen 2019

Se hvilke aviser, radioer og tv-kanaler vi har i Norge - hvor de ligger og hvem som eier de.

Aviser i Norge

Utgiversted, opplag, produksjonstilskudd og redaktør

Naviger via kart, fylke eller avisnavn for å se informasjon om aviser i Norge. Hvis du holder musepekeren over et område vil du få opp informasjon om avisene som gis ut i området og innbyggertall. 

Mediehus - hvem eier avisene i ulike deler av landet

Her finner du oversikt over de største mediehusene i Norge og hvilke aviser som eies av de. I tillegg kan du se eierandeler, redaktør og opplag. Du kan navigere både via kart og navn på eier eller avis.

Radio

Alle FM og DAB-radioer i Norge

Se oversikt over hvilke lokale DAB og FM-radioer som er i ditt fylke eller din kommune. Konsesjonsområdene vises kommunevis, og radioene har tillatelse til å sende i alle kommuner i området. Hvor du faktisk kan høre radio er avhengig av hvor radiosendere står og om det er utbygget i området. I enkelte kommuner og områder vil du derfor ikke kunne høre DAB-radio selv om de har sendetillatelse der.

Motsatt gjelder for Oslo, der det foreløpig ikke er bygd ut senderanlegg for DAB. Allikevel kan man motta DAB-signaler fordi det er sendinger i nærheten av og inn mot Oslo.

Her finner du en oversikt over alle riks- og lokalradioer

Tv

Her ser du en oversikt over tv-kanaler som sender fra Norge. Listen viser både de lokale og riksspredte kanalene, og begrenser seg til de som har hatt aktivitet de siste årene.