1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Gud hjelpe oss! Om makt og medier i Halden

Forsker: Ivar Andenæs

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiestedInstitutt for journalistikk

Epost:

Få tak i rapport: I alle nettbokhandlere

Sammendrag:

Halden-politikken har hatt mange ingredienser: Kommunale muldvarper og politiske overløpere, maktbrynde, kuppforsøk, vill børsspekulasjon, rådmenn som har kommet og gått i en lang rekke, stadige krav om gransking og et kontrollutvalg som er slik sammensatt at makta kontrollerer seg selv. Titt og ofte har Haldens politikere fått omtale i riksmediene, men sjelden har det skjedd med positivt fortegn. Sentralt i det meste av den politiske hurlumheien står byens sterke mann, Arbeiderpartiets gruppeleder Svein Olaussen, men 32 år bak seg i Halden – politikken.

Også byens avis Halden Arbeiderblad, på folkemunne kalt Pravda, står sentralt i denne beretningen. Kampen om eierskap til avisen har foregått på vanlig Halden – vis, med maktbruk og gjensidige beskyldninger om renkespill og svik. Avisens lokale eiere fikk merkelappen "stalinismens siste utpost i norsk presse", etter at de med noe uklar begrunnelse hadde sparket avisens redaktør og direktør våren 2009.