1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Den fjerde syklus – norsk sjangerfilm etter årtusenskiftet

Forsker: Bjørn Hermundstad

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Kontakt:

Få tak i rapport: http://www.hil.no/

Sammendrag:

Oppgaven tar for seg norsk statsstøttet sjangerfilm 2000-09. Oppgaven sier han var i utgangspunktet å ta for seg norsk sjangerfilm over flere tiår, men det ble etter hvert klart at oppgavens rammer da ville bli altfor omfattende, og at da sluttresultatet dermed ville blitt overfladisk og lite vellykket. En kortere tidsramme var derfor påkrevd, og 2000-tallets første tiår pekte seg etter hvert naturlig ut. Dette skyldes særlig de to siste tiårenes filmpolitiske endringer. Rundt årtusenskiftet skjedde det nemlig mye innen norsk film.
Det er tre forhold oppgaven belyser. For det første: hvilke sjangre har vi fått etter årtusenskiftet, og hvor store forekomster har vi sett av de enkelte? Dette spørsmålet omfatter en kvantitativ undersøkelse av norsk filmproduksjon på 2000-tallet. For det andre: hvilke egenskaper har de enkelte sjangerfilmene, og hvordan står de i forhold til lignende filmer fra utlandet, i hovedsak Hollywood? En komparativ kvalitativ analyse er gjort for å se om norsk film følger oppskriften slavisk og lager « blåkopier», eller om det også kommer inn noe annet og egenartet med estetisk og /eller tematisk forankring i vår egen nasjonale kultur.