1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Paternalismens fall

Forsker: Lars Ole Kristiansen

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Kontakt:

Få tak i rapport: http://www.hil.no/

Sammendrag:

Denne oppgaven handler om film og kjønn, på bakgrunn av det forfatter har observert som en tendens i 2000-tallets skandinaviske fiksjonsfilm. At det eksisterer en synlig interesse for vurderinger av eller forhandlinger mellom kjønn i et stort knippe filmtekster. Dette kommer til syne på ulike måter og opptrer innenfor så godt som alle sjangere. Han nevner filmer som Mars &Venus (Dahr 2006), Mammut(Moodysson, 2009), Limbo (Sødahl,2010), Lilja 4-ever (Moodysson, 2002), Etter bryllupet (Bier, 2006), Buddy(Tyldum, 2003) og Jørgen + Anne = sant(Sewitsky, 2011).

Foruten interessen for kjønnsforhandlinger, finner vi også et annet, prominent fellestrekk ved flere av disse tekstene. De kvinnelige rollefigurene er mer handlekraftige og interessante enn mennene de framstilles sammen med. Derfor mener forfatter at vi snakker om en todelt og dialektisk tendens i ny skandinavisk film.