1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Publikumsdeltagelse for barn og unge; tilretteleggelse, kontroll og redaksjonelle dilemmaer

Forsker: Karoline Andrea Ihlebæk

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiestedUiO, Institutt for medier og kommunikasjon

Epost:

Få tak i rapport:

Sammendrag:

Hvordan tilrettelegger Aftenposten for deltagelse fra barn og unge gjennom tjenesten Si; D, og hvilke redaksjonelle dilemmaer opplever de ved dette satsningsområdet? Og hvordan strukturerer og kontrollerer redaksjonen deltakelsen for å opprettholde sitt presseetiske ansvar, og hvordan imøtekommer de brukere som krever ekstra oppfølging?

Det har blitt ført intervjuer med Si; D ansvarlig Anette Munch og de to praksisjournalistene Helene Guåker og Margit Katharina Bøhn, juni 2011.
Foreløpige funn er at det er registrert en stor overvekt med jenter som skriver inn, av 198 innlegg er 150 skrevet av jenter. Det er bidrag fra alle aldersgrupper, men hovedvekten av innleggene er skrevet av bidragsytere mellom 13-18 år. Kun 61 innlegg er skrevet under med fullt navn, og en stor overvekt av innleggene er skrevet av privatpersoner.

Det skrives en akademisk artikkel som skal sendes til vitenskapelig tidsskrift. Det vil også skrives en kronikk i løpet av 2011 om ungdommer og deltakelse i debattjenester på nett.