1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Får malstyrt produksjon konsekvenser for journalistisk kvalitet og kreativitet?

Forsker: Erika Jahr

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiestedUiO, Institutt for medier og kommunikasjon

Kontakt:

Få tak i rapport: Fra fagbibliotek eller forfatteren

Sammendrag:

Redaksjonell sideproduksjon, eller malstyrt produksjon er i ferd med å bli en vanlig måte å produsere aviser på i Norge. Den nye produksjonsmåten innebærer at journalistene skriver inn på skjerm i en ferdiglaget layout eller mal. Journalisten er selv ansvarlig for å gjøre produktet ferdig og klart til trykking.

Denne undersøkelsen spør om innføringen av redaksjonell sideproduksjon får følger for den journalistiske kvaliteten og kreativiteten.  Den omfatter 13 norske mediehus og er foretatt i 2010 og 2011. Metoden innebærer dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i ulike funksjonene i mediehusene.

Undersøkelsen viser at kreativiteten i det daglige blir mindre, men det er delte meninger om den journalistiske kvaliteten er blitt dårligere. Flere kvalitetskriterier har kommet til som følge av malstyringen. Avisene må planlegge grundigere og tidligere, ofte mer på detaljnivå enn før. Avisene produseres i større grad på dagtid, dette gjør det lettere enn før å få oversikt over det endelige produktet og kvalitetssikre det.

Journalistene må skrive kortere enn tidligere, stoffet er blitt mer presist og poengtert, mener informantene. Journalistene har fått større ansvar og nye kontrollfunksjoner, der de blir sine egne typografer med det nye produksjonssystemet, men noe føler dette går ut over tiden de skulle brukt til journalistisk arbeid. Journalistene får eiendomsrett og ny autoritet.

Presentasjonen av avisene er blitt mer helhetlig og enhetlig med malstyringen. Avisene er bedre redigert, og gir leserne bedre oversikt enn før. Noen av informantene mener avisene har blitt kjedeligere å lese enn før.