1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Norsk medietidsskrift

Forsker: Norsk Medieforskerlag v/Erling Sivertsen

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: Høgkulen i Volda, Avdeling for mediefag

Kontakt:

Få tak i rapport: idunn.no/

Sammendrag:

Konferansen ble holdt i Ålesund 27.-28. oktober 2010, arrangert av Avdeling for mediefag, Høyskolen i Volda. Konferansen var vellykket, med plenumsforedrag og arbeidsgrupper. Rundt 100 medieforskere og masterstudenter deltok. Denne årlige konferansen i regi av Norsk medieforskerlag er viktig for den samlede medieforsking i Norge, for faglig diskusjon og ikke minst synlighet rundt omkring i ulike medieforskermiljøer.

Tema for konferansen var Nyhetsinstitusjonen i endring. Temaet ble valgt siden det er et ofte debattert spørsmål som er viktig og relevant for mange sider av norsk medieforskning, og fordi Høgskulen i Volda har god kompetanse på dette feltet.. Fokus ble satt på spørsmål knyttet til de store strukturelle endringene i nyhetsinstitusjoner på både nasjonalt og globalt nivå.

Kommentar: Den 14.norske medieforskerkonferansen – norske medieforskere er tilgjengelig med forskningsartikler i Norsk medietidsskrift, www.idunn.no