1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Nye strategier for markedsføring og lansering av norske spillefilmer

Forsker: Jo Sondre Moseng

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Kontakt:

Få tak i rapport:

Sammendrag:

Dette prosjektet studerer markeds- og lanseringsstrategier blant norske spillefilmer i perioden 2003 til 2013. Prosjektet skal spore de kreative beslutningene og institusjonelle prosessene involvert i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt og selge norsk film i Norge. Studiet har to målsetninger: a) å beskrive og analysere generelle mønstre i kampanjenes utforming; og b) belyse hvordan norsk filmbransje forstår det norske filmmarkedet og navigere for best mulig å nå sine mål om publikumsoppslutning.

Prosjektet har ikke et normativt eller evaluerende siktemål, men søker i stedet å forstå de praksiser og tenkemåter som ligger til grunn når norsk film markedsføres og lanseres. Dette følges opp av intervjuer og to case studies i løpet av 2013. Studiet er det første av sitt slag i Norge. Empirisk er prosjektet avgrenset til filmer som er blitt tildelt produksjonsstøtte etter markedsvurdering. Resultatene fra forskingsprosjektet er planlagt formidlet gjennom tre artikler, hvorav to engelskspråklige, samt som et kapittel i en planlagt monografi om produsentrollen i norsk film.