1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Hvor kommer nyhetene fra?

Forsker: Johann Roppen og Ivar John Erdal

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: Høgskulen i Volda

Kontakt:

Få tak i rapport:

Sammendrag:

Denne rapporten bygger på data som er samlet inn til prosjektet Nyhendeveke ved avdelingen for mediefag, Høgskolen i Volda.
Hvilken rolle spiller de ulike mediekanalene for mangfoldet i nyhetsbildet, og når det gjelder å springe i flokk etter de samme nyhetene? På hvilken måte vandrer nyheter mellom de ulike mediekanalene? Hvilke kanaler er det som skaper originale nyheter?

Avdelingen for Mediefag ved Høgskolen i Volda har i perioden 2010-2011 et prosjekt med tittelen Ei nyhendeveke i Noreg eller Nyhendeveke-prosjektet, som det kalles i denne rapporten. Prosjektet kartlegger nyhetsagendaen i norske medier.

Prosjektet registrerer og analyserer alle nyhetssaker i de viktigste norske nyhetsmediene i løpet av en uke. Prosjektet er flermedialt ved at det vil bli registrert og analysert nyheter fra papiravis, nettavis, radio og fjernyn.