1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Migrasjon i mediene

Forsker: Kjersti Thorbjørnsrud

Tildelt støtte: 2010

Arbeids-/studiested: UiO, Institutt for medier og kommunikasjon

Kontakt:

Få tak i rapport:

Sammendrag:

Målet med prosjektet er å belyse hvordan norske nyheter om innvandring preges av ulike kildestrategier samt redaksjonelle praksiser og vurderinger. Forfatter ønsker å finne ut hvordan sentrale redaksjoner ønsker å belyse spørsmål knyttet til innvandring og integrasjon, hvilke typer retorikk og argumentasjon som slipper gjennom og hvilke strategier sentrale institusjonelle kilder som UDI har for å nå gjennom med sitt budskap. På grunnlag av systematisk utarbeidede kodebøker, ble det samlet inn nyheter og kommentarstoff knyttet til innvandring og integrasjon i 2x3 måneder i 2010, i månedene Januar/februar/mars og august/september/oktober. Det ble valgt ut nyhetssendingene til TV2 og NRK samt nyhets og kommentatorstoff i Dagbladet, VG og Aftenposten som enheter for denne analysen. For de samme periodene ble også pressemeldinger sendt fra departementer og direktorater samlet inn. To vitenskapelige assistenter gjennomførte innsamling og koding.

Våre to valgte forskningsfokus har foreløpig resultert i to artikler. En artikkel om «moralpolitiet på Grønland" med tittelen: «Framing immigration: A study of the construction and reception of competing, real-life media frames». Forfattere er Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud og Audun Beyer.

Kommentarer:

Våre to valgte forskningsfokus har foreløpig resultert i to artikler. En artikkel om «Moralpolitiet på Grønland" med tittelen: «Framing immigration: A study of the construction and reception of competing, real-life media frames».

Forfattere er Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud og Audun Beyer. Den andre artikkelen er om UDI's kommunikasjonsstrategier: Tears vs Paragraphs: Media Strategies and Framing of Immigration Issues, skrevet av Kjersti Thorbjørnsrud og Øyvind Ihlen.