1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Fenomenet Wam & Vennerød

Student: Adrian Ophus

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Epost:

Få tak i rapport: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=121191079&kid=biblio


Sammendrag:

Denne masteroppgaven er en studie av Svend Wam og Petter Vennerøds filmproduksjon i perioden 1976-1995, med hovedvekt på produksjonshistorien til Mefistofilm AS. Problemstillingen forfatter ønsker å belyse er hvordan Wam & Vennerød ble en vesentlig aktør i norsk filmbransje. For å nærme seg dette tar han utgangspunkt i noen delspørsmål: Hvem er Svend Wam og Petter Vennerød, og hvorfor lager de spillefilm? Hvordan opprettholdt de kontinuerlig filmproduksjon gjennom to tiår med vekslende rammevilkår? Og hvorfor tok produksjonsrekken slutt på 90-tallet?

Forfatterens utgangspunkt er Wam & Vennerøds spillefilmer produsert via Mefistofilm AS. Disse 14 filmene utgjør det filmatiske primærkildegrunnlaget. Via filmen får man et innblikk i hvordan tematikken og produksjonsverdien utviklet seg i perioden 1976-1995.

Forfatteren hevder at Wam & Vennerøds filmproduksjon via Mefistofilm AS demonstrerer at det innenfor det norske filmsystem var mulig å ta et standpunkt. Ved å formidle et alternativt og opposisjonelt budskap der man posisjonerer seg på outsiderens side i samfunnet, samtidig som man oppnår gode publikumstall og kontinuitet. Han mener at norsk film kan bli bedre om filmskapere lar seg inspirere av deres eksempel.

Merknader: Master i film- og fjernsynsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer