1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Virkelighetens villniss

Forsker: Alexander Røsler

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Forfatteren tar for seg dramaturgi for dokumentarfilm. Å skille mellom reportasje og dokumentar er ikke ment å være provoserende; en slik grenseoppgang er interessant bare hvis det er instrumentelt, dvs. kan brukes til noe av dem som arbeider praktisk med dokumentariske sjangrer.

Han sier videre at dramaturgisk er det ikke nødvendigvis noen synderlig forskjell på den gode dokumentaren og den gode fiksjonsfilmen. Byggverkene har en lignende basisk struktur. Men prosessene, mulighetene og begrensningene og metoden for å komme dit er vidt forskjellige.

Forfatteren ta her for seg mange dokumentarfilmer og analyserer disse. Han skriver bl.a om tabuer, myter og konflikter.