1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Om normer i norsk klimajournalistikk

Student: Andreas Ytterstad

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: HiO, Avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Norsk klimajournalistikk er et område der vi bare for noen få år siden så en dreining vekk fra en objektiv rapporterende journalistikk. Norske journalister spurte seg selv om det var deres jobb å redde verden. I denne artikkelen spores flere dimensjoner av objektivitetsidealet hos norske klimajournalister; balanse, gjenspeiling av opinionen, sannferdighet og nøytralitet. Idealet om sannferdighet illustreres av motsetningen mellom politisk og naturlig realisme i klimapolitikken; hvor store må kuttene i klimagasser være? Artikkelforfatteren konkluderer med et forsvar for et kritisk realistisk objektivitetsideal, som ikke trenger å stå i motsetning til en agendadrevet journalistikk.

Publikasjoner:

  1. Ytterstad, Andreas. Norwegian Climate Change Policy in the Media: Between Hegemony and Good Sense. Oslo: University of Oslo - Faculty of Humanities 2012 s. 285 HIOA
  2. Oltedal, Audgunn; Ytterstad, Andreas.
    Journalistrollen og etikk. Om spenninger i forståelsen av journalistrollen. I: Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Høyskoleforlaget 2012 ISBN 978-82-7634-957-3. s. 57-87 HIOA