1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Medieundersøkelsen 2011

Forsker: Frank Aarebrot

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Nordiske mediedager

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Medieundersøkelsen 2011 fokuserte på forholdet mellom 3 grupper: journalister, norske offiserer/befal, og befolkningen for øvrig. Undersøkelsen belyste relasjoner og holdningsvariasjoner mellom disse tre gruppene i forhold til bl.a. mediebruk, tiltro til mediene og journalistikken, politisk orientering, kunnskapsnivå og holdning til bl.a. Norges engasjement i Afghanistan. Og ikke minst: samarbeidet mellom journalister og offiser/befal. Dette komparative perspektivet gjør undersøkelsen unik, og gir oppdatert informasjon om status i norsk journalistikk. Samtidig avdekket den relasjoner mellom media og en gruppe som kan kalles premissleverandør for hva som møter publikum i norske medier. Dette synes særlig relevant å undersøke i 2011, ti år etter 9/11.