1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Er det så farlig, eller...?

Forsker:Ingunn Hagen

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: NTNU, Psykologisk institutt

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

En stor bekymring for foreldre, lærere, politikere og forskere er noen av de risikoene barn og unge utsettes for i sin daglige bruk av Internett. I de senere årene har forskere identifisert en rekke risikoer som barn kan bli utsatt for, slik som det å gi ut personlige opplysninger, bli utsatt for pornografi, hatefullt eller voldelig innhold, mobbing, uønskede seksuelle kommentarer, og blir kontaktet av fremmede de senere kan velge å møte (t.d Hasebrink eit al, 2008; Livingstone eit al 2011; Medietilsynet 2010). Internett er også en stor ressurs for barn, så det er et dilemma med å avgrense bruken. Norge, som er landet for denne studien har vært definert som et "høyt bruk og risikoland" (se Livingstone og Haddon 2009).

Til tross for den viktige forskningen som blir utført av EuKidsOnline nettverket, er det manglende kunnskap om hvordan barn selv forstår og takler det de finner på nettet eller opplever som problematisk eller ubehagelig i sin bruk av Internett.

Denne presentasjonen har som mål å utforske hva barn selv definerer som risikabelt eller farlig. Oppgaven er basert på de tolv fokusgruppeintervjuene (med 9-10-åringer, 12-13-åringer og 15-16-åringer) som ble utført i nov/des 2011 i noen norske skoler om barn sin egen oppfatning av risiko.

Man har også samlet essay basert på åpne spørsmål om barns daglige bruk av internett, og hva de vurderer som morsomt, ok og ikke så ok fra elevene i de to eldste aldersgruppene.

Barn sine egne normer, moralske vurderinger og eventuelle konstruksjoner av risiko kan avvike fra eller nyansere overnevnte risikoer. For eksempel skilte barna mellom «erting» som var noe venner gjorde mot hverandre, og «mobbing» som kan være de samme handlingene og meldinger sendt av barn og unge som for tiden ikke var definert som en del av vennekretsen.