1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Teksting – en annerledes form for lesing

Forsker: Janne Skovgaard Bjotveit

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Universitetet i Oslo

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Prosjektet "Teksting – en annerledes form for lesing" skal utfordre utbredte antakelser om hvordan nordmenn leser undertekster på tv, heretter referert til som teksting, og belyse viktigheten av teksting som tekstkilde. Målsetningen med prosjektet er å undersøke om unge, uerfarne lesere og voksne, erfarne lesere har ulike tilnærminger til teksting.

Prosjektets sentrale problemstilling er hvordan nordmenn leser teksting på tv, og ønsker således å undersøke følgende problemstillinger: Hvordan leser unge uerfarne lesere teksting på tv, og forandrer lesemønsteret seg når leseferdighetene blir bedre? Og hvordan leser erfarne lesere teksting på tv, påvirker feil i tekstingen lesemønsteret, og kan man snakke om automatisk lesing i sammenheng med lesing av teksting på tv?

Det er fascinerende å se hvordan elevene løsriver seg fra teksten straks det skjer noe spennende i bildet, for så å fortsette der de glapp. Det er spennende å se de som fikserer over teksten baklengs og de som ser over den lynkjapt og lineært. Mest av alt er det fascinerende å se at det faktisk er et mønster for 5.-klassinger, de har en strategi sier forfatteren.