1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Å lykkes i utlandet, suksessfaktorer i forhold til det internasjonale markedet

Forsker: Magnus Alexander Nikolaisen

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Epost:

Få tak i rapport: http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=133156834&kid=biblio


Sammendrag:

Norsk film er et stadig debattert tema blant filmengasjerte og journalister. Hvorfor er vi ikke i Cannes? Hvorfor er norsk film så dårlig? Hvordan kan norsk film gjøre det bedre internasjonalt? Hvorfor er danskene og svenskene så mye bedre enn oss? Dette er spørsmål som til stadighet går igjen i artikler og debatter, og som i bunn og grunn er knyttet til norsk films internasjonale anerkjennelse. Norge regnes ikke som en betydningsfull filmnasjon internasjonalt, særlig ikke om vi sammenligner oss med sammenlignbare land som Sverige og Danmark. Vi har heller aldri lykkes på de gjeveste europeiske filmfestivalene som både er et uttalt mål og den større kunstneriske anerkjennelsen en film kan få. På bakgrunn av disse perspektivene ser forfatter på norsk film og eventuelle suksessfaktorer på den internasjonale arena som et svært relevant tema å undersøke i en masteroppgave.