1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Den nye kinoen

Digitalisering av norske kinoer 2010-2011

Student: Marius Øfsti

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: NTNU

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Digitalisering av kinoene i Norge med spesiell vekt på Trondheim og Steinkjer Kino.Hvordan opplever norske kinoer og distributører digitaliseringen av de norske kinoene, og hvilke tanker de gjør seg om framtiden.Hva vil digitaliseringen bety for kinostrukturen og filmtilbudet i Norge?Denne oppgaven tar utgangspunkt i en teknologisk endring i kinovisningen, men som det framgår av spørsmålene over er det ikke først og fremst de tekniske sidene ved digitaliseringen forfatter er opptatt av. Han er snarere ute etter de konsekvensene digitaliseringen vil få for aktørene i kinobransjen og for publikum. Og siden denne oppgaven først og fremst konsentrerer seg om de som tjener (og taper) penger på kino, distributører og kinoer, er dette primært en økonomisk filmhistorie.

Samtidig vil det være umulig å trekke et skarpt skille mellom det økonomiske og sosiale aspektet ved kinodrift i Norge. De aller fleste kinoer går med underskudd og er derfor eksistensberettiget i kraft av å være et kulturtilbud fra kommunene til innbyggerne, og er dermed et sosialt tiltak. En utfordring ved å skrive denne type samtidshistorie er at det har vært lite skriftlige kilder. De viktigste kildene har utvilsom vært de muntlige, sammen med upubliserte kilder og avisartikler. I arbeidet med kapittel 2 og 3 har forfatter likevel drevet med noe mer tradisjonell filmhistorie. Heller ikke dette er områder innen filmvitenskapen det er skrevet mye om, men noen skriftlige kilder har det vært. Bla David Gomery Shares Pleasures og Kristin Thompsons The Frodo Franchise: The Lord of the Rings and modern Hollywood. Flere skriftlige kilder har vært skrevet av økonomer som Charles C. Moul og journalister som Edward J. Epstein og Chris Anderson.

Det har likevel vært muntlige kilder som har vært de aller viktigste i denne oppgaven. Forfatter har gjennomført en rekke intervjuer med sentrale personer ved kinoer, distributører og Film & Kino. Både hvordan forfatter har valgt å gjennomføre dem og ikke minst hvem han valgte å intervjue har hatt stor betydning for oppgaven.

Merknader: Masteroppgave i kunst og medievitenskap, NTNU