1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Mellom sladder og journalistikk

Forsker: Sigurd Øfsti

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo

Epost:

Få tak i rapport: https://www.duo.uio.no/handle/10852/27808


Sammendrag:

Hvilken rolle spiller norske journalister på Twitter, og hva bruker de denne tjenesten til? Det er hovedproblemstillingen for denne oppgaven. For å finne svar på denne har forfatter intervjuet ti journalister og fem ledere i Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, VG, NRK og TV2. Han har også gjennomført en kvantitativ innholdsanalyse der han har analysert i alt 3 165 twittermeldinger fra 56 journalister, fordelt på to separate uker – en normal nyhetsuke og en uke preget av en sterk mediert internasjonal nyhetshendelse.

Han fant både i intervjuene og i innholdsanalysen at journalistene spiller en blandingsrolle på Twitter, der de er dels journalist og dels privatperson. I Intervjuene og innholdsanalysen ble imidlertid ulike aspekter ved denne blandingsrollen synlig. Videre fant han også store forskjeller mellom de regionale og de riksdekkende mediene hva gjaldt bedriftenes strategier for bruk av Twitter i journalistikken. Han knytter sine funn til tidligere undersøkelser, og teorier om blant annet sosial kapital, etiske og teknologiske dimensjoner, konfigurasjonsteori og konvergens.