1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Økologisk mediebruk

Forskere: Nina Lager Vestberg og Jon Raundalen

Tildelt støtte: 2011

Arbeids-/studiested: NTNU v/HF-fakultetet

Epost:

Få tak i rapport: http://www.idunn.no/ts/nmt


Sammendrag:

Prosjektet Økologisk mediebruk? Etiske og miljømessige aspekter ved nyere medieteknologier ville ta for seg et upåaktet problemområde innen samtidens mediehverdag; De økologiske og miljømessige konsekvensene av vår daglige mediebruk, og i særdeleshet hvordan medienes egne bidrag til forurensende virksomhet og klimaskadelig energiforbruk tilsynelatende er et ikke-tema i de samme mediene. Omsetningen av nye medieteknologier er enormt, og utskiftingstakten galopperende, uten at kritiske røster i særlig grad høres i offentligheten. Gjennom følgende to hovedproblemstillinger har forfatterne utforsket dette feltet nærmere: Hvordan bruke produsentene av nye medieteknologier massemediene for å promotere det stadige økende forbruket av medieteknologisk utstyr? Og hvordan og i hvilken grad rapporteres og debatteres miljøkonsekvensene av dette forbruket i de samme mediene?

Problemstillingene ble utforsket gjennom fortolkende analyse av utvalgte norske medierepresentasjoner, fra en reklamekampanje for Miljøagentene til avisreportasjer fra Europas største fagmesse for forbrukerelektronikk, Internationale Funkausstellung (IFA), som foregår i Berlin hver høst.

Undersøkelsene bekrefter forfatternes innledende hypotyse om at det råder en påtakelig taushet i norske medier hva angår miljø- og menneskerettighetsproblemer som karakteriserer både produksjonen og destruksjonen av de nye medieteknologiene.