1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Å verdsette norsk film

Forsker: Anja Lekang Høiby

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Epost:

Få tak i rapport: www.hil.no


Sammendrag:

Utsatt for både begeistring og misnøye har den norske filmprisen Amanda jevnlig vært kilden til heftig debatt i både pressen og ikke minst i den norske filmbransjen. Hvorfor er ikke utdelingen i Oslo? Juryen har ikke troverdighet! Hvorfor var ikke Limbo nominert som beste kinofilm? Vi klarer ikke å ta prisen seriøst. Den er for inkonsekvent! Bør den deles ut i februar istedenfor august? Og hvorfor blir Amanda sendt på tv? Til tider har temperaturen på disse kontroverser rundt den norske filmprisen vært så høy, at prisvinnerne nærmest har kommet i skyggen av den.

Forfatteren mener at det er ingen tvil om at Amanda er av stor betydning for norsk film og at dette fordret et studie av den norske filmprisen. I dette studiet er søkelyset rettet mot Amandas verdsettelse av norsk film. Uten norsk film ville det vært ikke vært noen Amanda, og derfor er verdsettelsen av norsk film et interessant felt.

Forfatteren har vært til stede under Den norske filmfestivalen og Amanda i 2011. Her observerte hun hun avviklingen av Amandautdelingen og opprettet god kontakt med personer som er involvert i arbeidet med den norske filmprisen.

Denne masteroppgaven sier forfatter er av utforskende art. De mest sentrale artiklene benyttet gjennomgående er "Norge: Mektig middelkultur" (2004) av medieviter Espen Ytreberg, og "Den legitime kulturens moralske forankring" (2007) av sosiologen Ove Skarpenes. Begge disse artiklene tar begge spesifikt for seg den norske kulturen i dag. Dette er vesentlig, da Amanda er en del av den norske kulturen i dag.