1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Medier i sjokk og sorg

Forsker: Ivar Andenæs

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: Institutt for journalistikk

Epost:

Få tak i rapport: Boken kan kjøpes på alle norske nettbokhandlere


Sammendrag:

Den 22. juli 2011 klokken 15.25 eksploderte en bombe i høyblokka i regjeringskvartalet ni Oslo. Snaut to timer senere ble det rapportert om skyting fra Utøya i Tyrifjorden, der Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) holdt sin sommerleir. Gjerningsmannen, Anders B. Breivik, ble tatt av politiet etter at han hadde opphold seg på øya i 79 minutter. 77 mennesker mistet livet. 69 på Utøya og 8 etter eksplosjonen i Oslo.

Ingen enkelthendelse i moderne tid har fått større pressedekning enn det som skjedd den dagen.

Denne boken bygger på intervjuer med ca. 80 pressefolk om deres erfaringer etter dekningen av terroren. De utvalgte mediene omfatter i første rekke de mediene som hadde den mest omfattende dekningen av terroren. I tillegg er det tatt med noen lokalaviser i distrikter som ble hardt rammet.

Intervjuene dreier seg i første rekke om de første dramatiske døgnene etter terrorhandlingene, men intervjuobjektene har også fått anledning til å dele sine tanker om dekning av saken i ettertid.Temaer har vært blant annet de ulike mediers organisering av dekningen, kildebruk, sosiale mediers rolle, dilemmaer, belastninger, oppfølging og debrifing.