1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Nettdebatt etter 22. juli

Forskere: Anders S. Løvlie,  Henry Mainsah og Karoline A. Ihlebæk

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Gjøvik

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

22. juli 2011 klokken 15.25 eksploderte en bombe i Grubbegata i Oslo, midt i regjeringens hovedkvarter, og like ved redaksjonslokalene til flere riksdekkende aviser og nettaviser.

Angrepet på regjeringskvartalet og ungdomsleiren på Utøya var av et omfang som overskygger alle andre voldshandlinger i Norge siden andre verdenskrig, og har naturlig nok dominert norsk offentlig debatt siden. Gjerningsmannen dokumenterte sitt politiske budskap i et «manifest» som viste seg å være inspirert og kopiert fra ulike innvandringskritiske og islam fiendtlige nettfora, og derfor ble nettdebatten et sentralt tema for offentligheten.

I dette prosjektet belyses nettdebatt etter 22. juli gjennom to innfallsvinkler. Hvilke redaksjonelle vurderinger og praksiser ble foretatt i nettdebatten i etterkant av 22.juli, og om nettdebattantene selv forstår nettdebatt, deres holdninger til redaksjonell kontroll og eventuelle forandringer etter 22. juli.
Det har blitt utført kvalitative intervjuer med debattredaktører/debattledere og moderatorer i fire norske nettaviser: VG, Dagbladet, Aftenposten og Vårt Land (verdidebatt.no). Intervjuene har fulgt en semi-strukturert intervjuguide, og spørsmålene tar sikte på å avdekke vurderinger og praksiser som følge av terroraksjonen. De fire avisene er valgt ut delvis ut fra størrelse og betydning, og ut fra et ønske om å inkludere aviser med ulike tilnærminger til nettdebatten.