1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Talentbegrep i norsk film

Forsker: Maren Larsen

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: Høgskolen i Lillehammer

Epost:

Få tak i rapport:


Sammendrag:

"Filmskapning skal ikke være likt for alle" og "Talentet bør alltid ha forrang" skrev Rushprint-redaktør Kjetil Lismoen i en kommentar på bransjebladets nettsider i februar 2012. Den norske filmoffentligheten snakker mye om talenter og hvordan de kan løfte norsk film. En økt satsning på talentutvikling er blant tiltakene som skal bidra til å nå den rød-grønne regjeringens ambisiøse målsetninger for filmområdet om større publikumsoppslutning, flere og bedre filmer, og større internasjonal oppmerksomhet.

Rushprint har tidligere satt søkelys på den problematiske rollen som kvalitetsbegrepet har spilt i utformingen av den norske filmpolitikken. Denne oppgaven er et resultat av en observasjon av at det samme kan sies om talentbegrepet. Gjennom oppgaven analyseres talentbegrepet slik det brukes og forstås i samtidens norske filmoffentlighet. Ambisjonen er å vise hvordan forståelsen av talent varierer både på tvers av og innad i filmfeltets forskjellige områder.

Denne oppgaven undersøker hvordan talentbegrepet brukes og hvordan forestillinger om talent forstås og diskuteres i norsk film. Forfatter har valgt å konsentrere undersøkelsen rundt fire sentrale områder, eller felter, i filmsektoren. Disse er henholdsvis:

  1. Filmsatsing på barn og unge
  2. Den norske filmskolen
  3. Den regionale filmsatsingen
  4. tilskudd og tiltak hos Norsk Filminstitutt rettet mot den profesjonelle bransjen