1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Forbruks- og livsstiljournalistikk i NRK

Forskere: Terje Rasmussen, Ardis Storm-Mathisen, Marcela Frugård og Jo Helle-Valle

Tildelt støtte: 2012

Arbeids-/studiested: Statens institutt for forbruksforskning

Epost:

Få tak i rapport: http://www.sifo.no/page/Publikasjoner/Publikasjoner_rapporter_siste/10081/78929.html


Sammendrag:

Forbruks- og servicejournalistikkens oppkom og vekst som journalistisk diskurs siden slutten av 1970- årene er et av de mest markante trekkene i norsk og vestlig journalistikk. I kjølvannet av velstandsutviklingen, nisjemedienes suksess og frakopling fra partiene, utdifferensierte service-journalistikken seg med egne teknikker og genrer.

Denne prosjektrapporten analyserer hvordan TV (inkludert nett-tv) har gjort forbruker- og livsstiljournalistikk til et underholdene og populært område, med utgangspunkt i programmene FBI og Puls i perioden 2002-2012. Prosjektets design har vært å studere programmene ved hjelp av kvantitative metoder for å kartlegge og forstå denne endringsprosessen. Gjennom nærstudier av de valgte programmene tegner det seg et bilde av NRK som en aktør som aktivt har tatt i bruk servicejournalistikken som et nytt område eller sjanger hvor de utøver sin allmennkringkastingsrolle.