1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Menighetsbladet – en overlevning eller en mulighet?

Forsker: Magnhild Landrø

Tildelt støtte: 2013

Arbeids-/studiested: Magnhild Landrø Media

Kontaktinfo: http://www.frilanskatalogen.no/magnhild

Få tak i rapport: http://kirken.no/


Sammendrag:

Ifølge den landsrepresentative leserundersøkelsen utført av TNS Gallup og i regi av Magnhild Landrø våren 2013 sider 58 prosent av det norske folk (over 15 år) at de mottar et menighetsblad fra Den norske kirke. 80 prosent av disse sier at de leser menighetsbladet "hver gang / så godt som hver gang / av og til". Det er et oppsiktsvekkende høyt tall. Og når disse leserne også forteller hvem de er og hva slags stoff de liker å lese, sier det mye om bladets evne til å skape tilhørighet til både nærmiljøet og til den lokale kirken. Undersøkelsen viser at menighetsbladene har en uventet høy status blant folk flest i Norge. Landrø advarer menighetene mot å tro at en nettside kan erstatte menighetsblad på papir.

Kommentarer:

Rapport fra to store landsdekkende undersøkelser gjort i 2013 av journalist/forsker Magnhild Landrø i samarbeid med TNS Gallup (leserundersøkelsen) og Kirkerådet (utgiverundersøkelsen).