1. Startsiden
  2. Det store mediebildet
  3. Medieforskning

Når nyheter skaper engstelse

Forsker: Steinar Larssen

Tildelt støtte: 2013

Arbeids-/studiested: Hamar katedralskole

Få tak i rapport:


Sammendrag:

Når nyheter skaper engstelse handler om hvordan vi som innbyggere i Norge påvirkes av nyheter i norske medier om kriminalitet, krig, terror og katastrofer. I løpet av noen år har medielandskapet endret seg radikalt ved at sosiale medier og nettaviser har kommet til som viktige kanaler. Samtidig avspeiler nyhetsstrømmen hendelser som skaper engstelse og frykt i befolkningen her hjemme.

Forfatterne legger fram forskningsfunn som forklarer hvorfor slike nyheter gjør nordmenn engstelige. Forskningen viser at medienes krav til personifisering får følger for rapporteringen fra kriser og katastrofer. I andre tilfeller reduserer mangel på medieoppmerksomhet interessen for bistand. Dette medfører både etiske og moralske dilemmaer knyttet til journalisters profesjonsutøvelse.

Bidragsytere: Morten Rostrup , Trond Idås , Frank H. Aarebrot , Bjarne Kristiansen , Gunilla Jarlbro , Einar Øverenget , Nils Petter Mørk og Steinar Larssen