1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Økonomien i norske medier

For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Avisenes driftsinntekter i 2018 var totalt på omtrent samme nivå som året før.

På få år har økonomien i den norske mediebransjen vært gjennom fundamentale endringer – både når vi ser på omsetning, lønnsomhet og forholdet mellom de ulike inntektskildene. Det siste årets utvikling i nyhets- og aktualitetsmediene (aviser på alle plattformer, radio- og tv-stasjoner) er dokumentert i Medietilsynets årlige rapport om økonomien i norsk mediebransje.

  1. Økonomien i norske avishus 2014 - 2018
  2. Rapporter om norsk medieøkonomi fra 2006 til i dag
1

Økonomien i norske avishus 2014 - 2018

Norske aviser har de siste årene mistet store inntekter – i alt to milliarder kroner på fem år. I 2018 var imidlertid inntektsutviklingen stabil for første gang siden 2011. Avisenes driftsinntekter endte på omtrent det samme som i 2017, ifølge Medietilsynets rapport.

Hovedfunn:

  • Stabilt god lønnsomhet siste to år
  • Fallet i driftsinntekter har stoppet opp
  • Liten nedgang i antall årsverk
  • Brukerinntekter stadig viktigere
  • Andelen inntekt fra digital øker – kompenserer nå for bortfall av papirinntekter

Inntekter og kostnader:

Avisene hadde totalt 11,5 milliarder kroner i driftsinntekter
og et driftsresultat på 824 millioner kroner i 2018. Driftsinntektene var omtrent på nivå med 2017, mens driftsresultatet gikk ned med 69 millioner. Nedgangen skyldes at driftskostnadene økte med 71 millioner.

Totalt har avisene mistet 2 milliarder kroner i driftsinntekter, mens de har redusert driftskostnadene med 2,3 milliarder kroner de siste 5 årene.


Inntektsfordeling og endringer i annonseinntekter:

Avisene hadde 6,7 milliarder kroner i inntekter på abonnement og løssalg (brukerinntekter) i 2018, en økning på 2 prosent fra 2017. Hele veksten kom fra de digitale utgavene. Med unntak for løssalgsavisene økte brukerinntektene for alle typer aviser i 2018. Brukerinntektene utgjorde 57,9 prosent av avisenes totale driftsinntekter i 2018.

Avisene hadde 4,4 milliarder kroner i annonseinntekter i 2018, en nedgang på 119 millioner kroner (- 2,7 %) fra året før. Annonseinntektene fra de digitale utgavene økte med 151 millioner kroner, mens annonseinntektene for papirutgavene falt med 270 millioner kroner.

De siste 5 årene har avishusene mistet 2,3 milliarder kroner i annonseinntekter, noe som tilsvarer en nedgang på 34,1 prosent. I 2018 tok Facebook og Google ytterligere markedsandeler i det norske  reklamemarkedet, og selskapene hadde i 2018 høyere reklameinntekter enn avisene fra det norske markedet.


Endring i antall årsverk:

Antall årsverk ble i 2018 redusert med 2,2 prosent fra 4138 til 4004. 46 aviser økte antall årsverk, mens 84 aviser reduserte antall årsverk. 82 av avisene holdt antall årsverk stabilt i 2017 og 2018.

2