1. Startsiden
  2. Det store mediebildet

Dette er Lars Tores testetide for MEDIEDATAFLASEN

Medietilsynets mediedatabase gir en oversikt over de norske medieaktørene innenfor avis, radio og tv. Dette er et ledd i et større prosjekt med å gjøre data om norske medier tilgjengelig. Se hvilke aviser, radioer og tv-kanaler vi har i Norge - hvor de finnes og hvem som eier dem.

Hva er Mediedatabasen?

Mediedatabasen er en database som eies og driftes av Medietilsynet. Målet med databasen er å samle relevante data om norske medieaktører på ett sted, og gjøre denne informasjonen enkelt tilgjengelig for publikum.  Mediedatabasen er lansert i en betaversjon i februar 2020, og kommer til å videreutvikles og forbedres kontinuerlig. 

Slik navigerer du i Mediedatabasen

 

Aviser 

Fakta om aviser i Norge

Her finner du følgende faktainformasjon om aviser som finnes i Norge: Utgiversted, opplag, navn på redaktør og informasjon om mediestøtte (produksjonstilskudd for nyhets- og aktualitetsmedier) hvis avisen mottar dette. Hvis du holder musepekeren over et område på kartet får du opp disse faktaopplysningene om avisen, i tillegg til innbyggertall der avisen utgis.

 

Hvem eier de norske avisene?

Her finner du oversikt over de største medieeierne i Norge, hvilke aviser de eier og hvor store eierandeler de ulike eierne har. Du kan navigere både via kart og navn på eier eller avis.

 

Radio

Radioer i Norge som sender på FM og/eller DAB

Her kan du se hvilke lokalradioer som er tilgjengelig på FM og/eller DAB i hele eller deler av ulike kommuner/fylker.

Hvor du kan høre de ulike radiokanalene avhenger av hvor radiosenderne står og om det er bygget ut dekning i området. I enkelte områder kan du derfor ikke høre radio selv om det er kanaler som har sendetillatelse der.

 

Her kan du se hvilke nasjonale radiokanaler som sender i Norge, hvem som eier dem og hvordan de distribueres.

 

Tv

Her kan du se hvilke tv-kanaler som sender fra Norge og deres eiere. Oversikten viser både lokale og nasjonale kanaler. 

 

 

Informasjon i Mediedatabasen er fra 2019 og 2020, avhengig av hvor nye data Medietilsynet har tilgang til.

Hvis du ønsker tilgang til rådataene for å bruke tallene i forskning eller annet kan du laste ned Excel-filen her. 

De fem avisene VG+, E24, Nettavisen, Sogn Avis og Vol.no vises som "uavhengige medier" i databasen. Vi jobber med å få rettet feilen. 

Har du spørsmål eller innspill om databasene kan du kontakte oss på