Gudbrand Guthus

Har du spørsmål om Medietilsynets høyringssvar? Send en epost til Gudbrand Guthus eller ring 91765419

1

Høyringssvar med merknadar

2019-08-27 Oslo Kommune Høring om utkast til forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo

2019-06-18 Kulturdepartementet Høring om forslag til gjennomføring av ny forordning (EU) 2017/2394

2019-06-10 Utdanningsdirektoratet Høring om læreplan i samfunnsfag

2019-06-10 Utdanningsdirekoratet Høring om læreplan i norsk

2019-06-17 Kulturdepartementet Høring om forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

2019-02-15 Skattedirektoratet Høring om merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

2