1. Startsiden

Mediestøttebasen

Avisene i Norge mottar direkte mediestøtte eller det som før ble omtalt som pressestøtten. Her kan du finne ut hvilke aviser som mottar mediestøtte og hvor mye de mottar.

Tall for tilskudd fra Kulturrådet er kun tilgjengelig fra 2010.
Kun kommuner hvor det er delt ut tilskudd er med i listen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørn Tore Østeraas eller Nina Bjerke