1. Startsiden
  2. Skjemaer
  3. Film og video

Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking

ME-2003 Bokmål

For distributører som ønsker å trykke registreringsmerket direkte på omslag, eller ved merking av videogram for nettbasert elektronisk omsetning (Video-On-Demand).

1. Distributøropplysninger:
Distributør ID:* (3 eller 4 siffer) NB! Hvis du ikke er registrert som distributør,
må du bruke eget skjema for å registrere deg.
Distributør navn:* E-post:*
2. Type merker og omsetning (begge kan avkrysses):
A) Trykk av merker på videogrammenes
fysiske omslag (DVD e.l.)¹:
B) Merking ved elektronisk
nettbasert omsetning.²:
NB!
  • Distributør må ved A) sende inn en prøve på hvordan merkingen vil bli plassert på omslagene.
  • Distributør må ved B) sende inn nødvendig dokumentasjon (skjermdump eller lignende) på at distribusjonsplattformen ivaretar kravet til merking.
3 Underskrift:
Dato (format: DD.MM.ÅÅÅÅ): Ansvarlig distributør³:


Felter markert med * er påkrevd.

Merknader

  • ¹Gjeldende regler gitt i Forskrift om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett.
  • ²Gjeldende regler gitt i Forskrift om merking ved elektronisk omsetning av videogram.
  • ³Distributør er kjent med innholdet i "lov om film og videogram av 15. mai 1987" med forskrifter.