1. Startsiden
  2. Skjemaer
  3. Film og video

Skjema for registrering av videogram

ME-2004 Bokmål

Felles skjema for fysisk merking på videogrammets omslag, merking ved elektronisk nettbasert omsetning og merker kjøpt fra Medietilsynet.

Ved fysisk merking og merking for elektronisk omsetning kreves det at distributør har fått tillatelse til trykk eller publisering av Medietilsynets registreringsmerke (skjema ME-2003).

1. Distributøropplysninger:
Distributør ID:* (3 eller 4 siffer) NB! Hvis du ikke er registrert som distributør,
må du bruke eget skjema for å registrere deg.
Distributør navn:* E-post:*
2. Opplysninger om videogram / DVD:
Original tittel:* Norsk tittel:
Alternativ tittel: Regissør:
Produksjonsår: Planlagt utgivelsesdato:* (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ)
Planlagt utgivelsesdato:
Gjelder trykk av fysisk merke på omslaget og elektronisk merking.
De som ønsker å bestille merker trykket av Medietilsynet setter dagens dato.
Anbefalt aldersgrense:* Merknader:
3. Type merker og omsetning (begge kan avkrysses):
Ved trykk av fysisk merke må omslaget være sendt inn og godkjent av Medietilsynet minst en uke før utgivelsesdato.
Trykk av fysiske merker på videogrammets omslag (DVD)¹ Merking ved elektronisk
nettbasert omsetning²
Vi ønsker å bestille merker trykt av Medietilsynet Antall merker
4 Underskrift:
Dato (format: DD.MM.ÅÅÅÅ): Ansvarlig distributør³:


Felter markert med * er påkrevd.

Merknader

  • ¹Gjeldende regler gitt i Forskrift om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett.
  • ²Gjeldende regler gitt i Forskrift om merking ved elektronisk omsetning av videogram.
  • ³Distributør er kjent med innholdet i "lov om film og videogram av 15. mai 1987" med forskrifter