1. Startsiden
  2. Skjemaer
  3. Film og video

Registrering av videogram

ME-2004 Nynorsk

Felles skjema for fysisk merking på omslaget til videogrammet, merking ved elektronisk nettbasert omsetning og merke kjøpt frå Medietilsynet.

Ved fysisk merking og merking for elektronisk omsetning må distributør ha fått løyve til trykk eller publisering av Medietilsynets registreringsmerke (skjema ME-2003).

1. Distributøropplysningar:
Distributør ID:* (3 eller 4 siffer) NB! Hvis du ikkje er registrert som distributør,
må du bruke eige skjema for å registrere deg.
Distributør navn:* E-post:*
2. Opplysningar om videogram/DVD:
Original tittel:* Norsk tittel:
Alternativ tittel: Regissør:
Produksjonsår: Planlagt utgivingsdato:* (Format: DD.MM.ÅÅÅÅ)
Planlagt utgivingsdato:
Gjeld trykk av fysisk merke på omslaget og elektronisk merking.
Dei som ønsker å bestille merke trykte av Medietilsynet, set dagens dato.
Anbefalt aldersgrense:* Merknader:
3. Type merke og omsetning (du kan krysse av på begge):
Ved trykk av fysisk merke må omslaget være sendt inn og godkjent av Medietilsynet minst éi veke før utgivingsdato.
Trykk av fysiske merke 
på omslaget til videogrammet (DVD)¹
Merking ved elektronisk
nettbasert omsetning²
Vi ønsker å bestille merke trykte av Medietilsynet Tal på merke
4 Underskrift:
Dato (format: DD.MM.ÅÅÅÅ): Ansvarleg distributør³:


Felt markerte med * er påkravd.

Merknader

  • ¹Gjeldande reglar gitt i "forskrift om vilkår for tillatelse til å trykke Medietilsynets registreringsmerke på omslag og kassett"
  • ²Gjeldande reglar gitt i "forskrift om merking ved elektronisk omsetning av videogram"
  • ³Distributør er kjent med innhaldet i "lov om film og videogram av 15. mai 1987" med forskrifter