Thomas Haugan-Hepsø

Har du spørsmål om Trygg bruk – Norwegian Safer Internet Centre? Send en epost til eller ring 97664491

1

Nasjonal koordinator

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag.

Sammen med Kors på halsen er Medietilsynet Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Norges Safer Internet Centre har et eget fagråd (Advisory Board), som fungerer som et rådgivende organ for det faglige arbeidet til senteret.

Fagrådet for prosjektperioden 2019 - 2020 består skal opprettes snarlig. For spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med Thomas Haugan-Hepsø

 

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet samler Trygg bruk-nettverket de fleste organisasjoner som jobber på samme felt. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Advisory Board - NSICs ekspertgruppe

Safer Internet-senteret har samlet eksperter på området barn og medier. Gruppen skal gi råd og bidra med faglige innspill til tiltak og prioriteringer innenfor prosjektets rammer og satsingsområder ut 2020.

2

Kunnskapsformidling

Råd og veiledning er viktige ressurser for å hjelpe barn og unge med å få et bedre digitalt liv.

Ressursene finnes blant annet som veiledninger og undervisningsopplegg som deles med nettverket, skoler og foreldre. Disse kan lastes ned eller leses på nettet.

Her finner du mer informasjon om ressurser fordelt etter tema:

3

Safer Internet Day

Safer Internet Day (SID) er en årlig markering som finner sted i februar. Målet med markeringen er å fremme trygg og ansvarlig bruk av digital teknologi, spesielt blant barn og unge. Medietilsynet Trygg bruk er ansvarlig for å koordinere SID i Norge.

Safer Internet Day 5. februar 2019

Vi markerer dagen sammen med blant annet Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Unicef. Vi holder konferanse i Oslo med tittelen "Skal, skal ikke... barn på sosiale medier". Les mer og meld deg på her

Vi kjører debatt om aldersgrenser, personvern og barn på sosiale medier.

Les mer, se program og meld deg på her: 

Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan bidra. 

 

Slik kan du bidra til Safer Internet Day 2019

Offentlige myndigheter og organisasjoner, skoler, kommuner og privatpersoner over hele verden bidrar til å feire denne dagen.

Markeringen organiseres internasjonalt av Insafe, og er åpen for alle. Les mer om hvordan Safer Internet Day arrangeres i andre land over hele verden.

Del en Twibbon! Sett Safer Internet Day-logoen på ditt profilbilde på Twitter eller Facebook

Via den internasjonale Better Internet for Kids-portalen kan du melde inn ditt bidrag til Safer Internet Day. Dette kan gjøre både som skole, organisasjon eller enkeltperson:

SIGN UP FOR SID 2019

Du kan også kontakte Medietilsynet hvis du har et godt bidrag du ønsker å fremme i Norge: Berit Andersen / Thomas Haugan-Hepsø

4

Internasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk inngår i CEF-programmet (Connecting Europe Facility), og er en del av Insafe-nettverket, som består av de europeiske Safer Internet-senterne.

Det nåværende norske prosjektet Medietilsynet Trygg bruk (Safer Internet Centre Norway) løper fra januar 2019 ut 2021. Project manager er Thomas Haugan-Hepsø og project officer er Berit Andersen. Den norske hjelpelinjen (Safer Internet Helpline) er Kors på halsen – et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet. Leder for Kors på halsen er .

En rekke tiltak og ressurser utvikles, utveksles og brukes på tvers av landegrenser over hele Europa. Disse er samlet på Better Internet for Kids-portalen. FNs Barnekonvensjon er grunnlaget for Medietilsynet Trygg bruk sitt arbeid: barns rett til informasjon og deltakelse, og deres rett til trygghet og beskyttelse.

CEF-programmet