Medietilsynet har fordelt nær 34 millionar kroner i støtte til samiske aviser

Dei fire avisene Avvir, Sagat, Snåsningen og Lokalavisen Nordsalten fekk til saman 33,77 millionar kroner i støtte i 2019. Det er ein auke på fem millionar kroner frå året før.

Les mer

Årets mediestøtte: 5,6 millioner mer til lokalavisene enn i fjor

Over 120 lokalaviser får økt tilskuddet med til sammen 5,6 millioner kroner i 2019, en økning på nesten åtte prosent fra 2018. – Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Les mer
Første delrapport og database om norsk mediemangfold

Status for det norske mediemangfoldet

Velkommen til førjulsfrokost om mediemangfold! Medietilsynet presenterer første delrapport om status for det norske mediemangfoldet på et frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo torsdag 12. desember

For:
Medieinteresserte, mediebransje
Tid:
Sted:
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Meld deg på

Se flere aktuelle saker