Nye tall fra Medietilsynet: Mediene har mistet to av ti annonsekroner under koronapandemien

Norske aviser, radio- og tv-virksomheter hadde et inntektstap på sju prosent fra april til august i år mot samme periode i fjor. Det viser tall Medietilsynet har hentet inn. I samme periode falt annonseinntektene med 19 prosent. – Tallene dokumenterer at pandemien har forsterket annonsefallet i redaktørstyrte medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer

Enklare registrering for kringkastarar

Medietilsynet utvidar sjølvbeteningstenesta Min side, og har no opna for registrering av kringkasting. Kringkastarar som er etablert i Noreg og skal sende via satellitt, internett eller kabel har plikt til å registrere seg.

Les mer
Medieøkonomi 2020

Webinar: Hvordan har koronapandemien påvirket medieøkonomien?

For første gang presenterer Medietilsynet samlede tall for medieøkonomien i 2019, i tillegg til utviklingstrekk for 2020. Bli med når vi diskuterer hva den medieøkonomiske utviklingen betyr for mediebransjen og medietilbudet. 

For:
Mediebransje, næringsliv, interesserte
Tid:
Følg arrangementet live her

Se flere aktuelle saker