Medietilsynet har avklart grunnlaget for fordeling av TV 2s reklameinntekter: Kan påverke storleiken på støtte for allmennkringkasting

Medietilsynet har bestemt korleis dei ulike sjåargruppene til TV 2 skal vektast når reklameinntektene i 2019 skal fordelast mellom allmennkringkastingsverksemda og andre program. Avgjerda kan påverke storleiken på kompensasjonen frå staten til TV 2.

Les mer

Nær halvparten av befolkningen har sett falske nyheter om koronautbruddet

Nesten fem av ti nordmenn har støtt på falske nyheter om koronaviruset i løpet av den første uken med nasjonale tiltak knyttet til sykdommen. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Fire av ti har kommet over de falske nyhetene i sosiale medier.

Les mer
Kampanje: Klarer du å skille ekte og falske nyheter?

Stopp. Tenk. Sjekk: Vi gir deg tips for å oppdage feil eller desinformasjon

I en krise slik som koronautbruddet, oppstår et enormt informasjonsbehov. Mens myndighetene jobber for å begrense krisen og gi befolkningen tilgang på troverdig informasjon, ser vi at falske nyhetsliknende saker sprer seg, særlig i sosiale medier. Vi gir deg råd om hvor du kan finne trygg informasjon, og hvordan du unngår å spre falske nyheter.

For:
Befolkningen
Les mer og ta quizen

Se flere aktuelle saker