En helt spesiell medievår

Våren 2020 kommer vi alltid til å huske. Korona-situasjonen har bydd på utfordringer for de aller fleste av oss, også for mediebransjen. Men krisen har også minnet oss på betydningen av redaktørstyrte medier som folk flest har tillit til.

Les mer

Medietilsynet gir deg råd om hvordan du kan få en god digital sommer med barna: Mange foreldre synes det er vanskelig å holde oversikt over hva barna gjør på nett

Tre av ti foreldre synes det er vanskelig å holde oversikt over hva barnet deres gjør på nett, viser nye tall fra Medietilsynet. – Vi mener det er vel anvendt tid å bruke litt av ferien på å snakke med barna om bruk av sosiale medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Les mer
Kompensasjonsordning for medier

Kompensasjonsordning for inntektsbortfall i medier i forbindelse med Covid-19

Stortinget har bevilget 300 millioner kroner til en ordning som skal komme medier som har blitt rammet av korona-krisen til gode. Ordningen skal støtte opp under mediene på en slik måte at de i størst mulig grad skal kunne opprettholde den redaksjonelle virksomheten. Ordningen vil kompensere for inntil 60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020.

For:
Mediebransjen
Tid:
Les mer og søk her

Se flere aktuelle saker